Bơm nước ngưng điều hòa Kingpump Hippo-II 4M

2.000.000