FHQ100DAVMA/RZR100MYM+ BRC7GA56

41.573.000

  • Điều Khiển: Remote KHÔNG dây
  • Công suất lạnh: 10Kw
  • HP: 4
[Xem tiếp]